Professioneel verzekeren

Brandverzekering

U denkt er liever niet aan, maar uw bedrijfsgebouw kan ernstig beschadigd worden door een brand, ontploffing, stormweer, water, glasbreuk, vandalisme… Sluit daarom een goeie brandverzekering af, die u beschermt tegen al deze risico’s. Zo kunt u zorgeloos uw bedrijf leiden.

Arbeidsongevallen

Een verkoopster in een bakkerij die zich snijdt aan de broodmachine en daardoor haar hand niet meer kan gebruiken, een werknemer die valt op weg naar het werk en een been breekt: als werkgever bent u wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor uw medewerkers. Hiermee zijn zij gedekt tegen lichamelijke letsels die ze oplopen tijdens een arbeidsongeval of onderweg voor het werk.

Objectieve aansprakelijkheid

Als u een zaak heeft die publiek toegankelijk is (restaurant, hotel, winkel, sportcentrum, ziekenhuis, kantoorgebouw, school…), dan bent u wettelijk verplicht om een verzekering B.A. Objectieve Aansprakelijkheid af te sluiten.

Deze beschermt u tegen schadevergoedingen die slachtoffers van een brand of ontploffing in uw gebouw van u kunnen eisen. U kunt hiervoor aansprakelijk gesteld worden als eigenaar, zelfs zonder bewijs van fout.

B.A. Uitbating

Met een verzekering B.A. Uitbating dekt u uw onderneming tegen schade berokkend is aan derden tijdens de uitoefening van de activiteit van uw bedrijf. U kunt burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor de geleden lichamelijke, materiële en immateriële schade. Het kan bijvoorbeeld gaan over een schilder die verfvlekken veroorzaakte, of een verwarmingsketel die is ontploft na de installatie ervan door een van uw medewerkers.

Rechtsbijstand

Als u vervolgd wordt wegens een verkeersovertreding, begaan door uzelf of door een van uw medewerkers, dan beschermt een verzekering rechtsbijstand u in het kader van een juridisch geschil. Hiermee worden de kosten gedekt verbonden aan de gerechtelijke verdediging, zoals de administratieve briefwisseling, de honoraria van uw advocaat en de gerechtskosten.

Hospitalisatieverzekering

Een hospitalisatieverzekering is een mooi extralegaal voordeel voor uw medewerkers. U laat hen gratis intekenen op de collectieve hospitalisatieverzekering van uw bedrijf. Ook hun familieleden kunnen gratis of mits een kleine kost aansluiten.

U bent niet verplicht om een hospitalisatieverzekering aan uw werknemers aan te bieden, maar u verleent hen er wel een mooie gunst mee.

Groepsverzekering

Net als een hospitalisatieverzekering is een groepsverzekering een gegeerd extralegaal voordeel voor werknemers. U sluit als werkgever een collectieve verzekeringspolis af, waarvoor u premies betaalt. Hiermee bouwt u een mooie spaarpot op voor uw werknemers, die ze ontvangen wanneer ze op pensioen gaan, als aanvulling op hun wettelijk pensioen. Als een werknemer vroegtijdig komt te overlijden, wordt een vaste som geld uit het verzekeringsfonds aan de nabestaanden uitgekeerd.